Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
İletişim Fakültesi / Gazetecilik Bölümü

Öğrenci Uygulama Haber Sitesi


REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. BÜLENT KENT: “BİLGİYİ ÜRÜNE, TEKNOLOJİYE VE HİZMETE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

19.07.2023
Kampüs

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Bülent Kent ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Kent, üniversitenin dinamiği ve geleceği hakkında samimi bilgiler paylaştı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, okul için önemli çalışmalar gerçekleştirileceğini söylerken; ADÜ’nün birçok alanda önemli bir rol üstlendiği kaydetti. Kent, “Üniversitemiz; güçlü geçmişi, köklü eğitim-öğretim geleneği ve güçlü alt yapısıyla geleceğe umutla bakmaktadır.” diye konuştu.

Bize ADÜ’yü anlatır mısınız?

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 30 yılı aşkın köklü geçmişi ve güçlü alt yapısıyla eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, girişimcilik, toplumsal katkı ve kurumsal gelişme gibi temel faaliyet alanlarında önemli bir rol üstlenmektedir. Üniversitemiz, tarım-hayvancılık, tarih-kültür turizmi, sağlık, enerji gibi öncelikler doğrultusunda Aydın başta olmak üzere bölgeye ve tüm ülkeye toplumsal fayda sağlama amacıyla çalışmaktadır. Ayrıca Avrupa Üniversiteler Birliği üyesi olan üniversitemiz, küresel ölçekte rekabetçi bir üniversite modeline ulaşmayı hedeflemekte ve ürettiği bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştürmekte önemli bir misyon üstlenmektedir.

Bundan sonraki süreçte ADÜ’deki hedefleriniz nelerdir?

Yeni dönemde, kurum aidiyetinin benimsendiği, çalışma barışının sağlandığı, huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamı oluşturmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Oluşturacağımız “çalışan destek programları” ile kurum içi motivasyonu arttırmaya yönelik, çalışanların verimliliğini ve iç huzurunu arttıran stratejiler geliştireceğiz. Bunun yanı sıra, disiplinlerarası ve bütünleşik yaklaşımlı eğitim-öğretim modelini benimseyerek, kurumumuzun uluslararası alanda tanınırlığını artırma, eğitim programlarını sürekli iyileştirme ve akredite etme, AR-GE kapasitesini ve katma değerini artırma, girişimcilik faaliyetlerini destekleme, toplumsal katkı faaliyetlerini ve kurumsal kapasiteyi geliştirme gibi hedeflere ulaşmayı da amaçlamaktayız.

Üniversitemizin kalite ve akreditasyon ile ilgili çalışmaları nelerdir?

Özellikle, yükseköğretim kurumlarının misyon ve hedefleri doğrultusunda sürekli gelişimine rehberlik edilmesi, kaynak kullanımına ilişkin şeffaflık anlayışının benimsenmesi, paydaşların yükseköğretim çıktılarına olan katkılarının artırılması ve Türk Yükseköğretim Sisteminin uluslararası itibarı ile rekabet gücünü artırması, üniversitemiz kalite güvence sistemi çalışmalarının en önemli kazanımlarıdır. Son yıllarda Türk Yükseköğretim Sistemindeki en önemli yapısal değişikliklerden birisi idari ve mali açıdan bağımsız Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) kurulmasıdır. 2015 yılından itibaren YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, bağımsız kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması süreçleri ile kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler, ülkemizde 2000’li yıllardan itibaren olgunlaşmaya başlayarak yükseköğretimde kalite güvencesi ekosistemine önemli katkılar sağlamıştır.

Bölgesel ve yerel rekabette kamu sanayi iş birliğine nasıl bakıyorsunuz? Bununla ilgili çalışmalarınız olacak mı?

Günümüzde bölgelerarası rekabette farklılaşmak ve bölgenin potansiyeline dayanan yenilikçi bir üretim yapısı oluşturma anlayışı öne çıkmaktadır. Yerel Kalkınma, bölgede yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması, sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesi ile mümkün-dür. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle bölgesel kalkınma sağlanabilecektir. Sanayi odamız, ticaret odamız, meslek odalarımız ve sivil toplum kuruluşları, özel/kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerimizi güçlendirerek üniversite-şehir entegrasyonunu sağlayıp aktif oyuncu olma yolunda çalışmaları-mızı planlamayı hedefliyoruz. Bu plan doğrultusunda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak özellikle tarım, hayvancılık, turizm, sağlık ve enerji alanındaki potansiyelimizin farkında olarak yerli ve milli ekonomi için ülkemiz endüstrisine en yüksek katkıyı sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu noktada ADÜ’nün misyonu nedir?

Üniversitemiz, stratejik plan-lama sürecinde, eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek, akademik araştırmaları teşvik etmek, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının uluslararası deneyimlerini artırmak, AR-GE faaliyetlerini desteklemek, yeni iş birlikleri ve projeler geliştirmek gibi hedefleri belirlemektedir. Ayrıca, toplumsal katkı faaliyetlerini ve kurumsal kapasiteyi geliştirme çabalarıyla Aydın ve bölge halkına daha fazla fayda sağlanması amaçlanmaktadır. Teknoloji tabanlı yatırımlar, ülkemizde tüm alanlarda kalite, hız ve verimlilik artırırken, diğer yandan da bütünüyle farklı, yeni bir toplumsal düzenin oluşumuna katkı sağlamaktadır. Devletimiz bu yatırımlara verdiği destek ile dünyadaki en önemli aktörler-den biri konumuna gelmiştir. Yaşanılan bu değişim kadar; bunun yerli ve milli eksende ilerlemesi de toplumsal açıdan büyük gurur ve teşvik edici bir özgüveni ortaya çıkartmıştır. Bu çerçevede üniversitemizin stratejik planlaması; önceliklerimizi belirleme, hedeflerimizi netleştirme ve kaynaklarımızın etkin bir şekilde kullanılması konusun-da bize yol göstermektedir. Böylece, uzun vadeli hedeflere ulaşmak için sürekli iyileştirme ve gelişim anlayışını benimsemekteyiz.

Ege Bölgesi ve Aydın bu projeler için uygun mudur?

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin yeni dönemde, ilimizin ve bölgemizin avantajlarını ve güçlü yönlerini kullanarak, gelişmeye açık alanlarımızı güçlendirme gibi bir temel amacı bulunmaktadır. Bu nedenle, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin üze-rinde çalıştığımız 2024-2028 Stratejik Planı, kurumsal gelişimi ve sürdürülebilir başarısı için önemli bir adımdır. Üniversitemiz stratejik planlaması, hedeflerimize ulaşma, kaliteli eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, girişimcilik ve toplumsal katkı faaliyetlerini artırma konusundaki kararlılığımızı yansıtmaktadır.

 Son olarak neler söylemek istersiniz?

Üniversitemiz; güçlü geçmişi, köklü eğitim-öğretim geleneği ve güçlü alt yapısıyla geleceğe umutla bakmaktadır. Kurum adaletinin üst seviyede olduğu, çalışma arkadaşlarımızın ve öğrencilerimizin kendilerini değerli hissettiği, mutlu ve huzurlu, geleceğe güvenle bakılan bir çalışma kültürü oluşturmak temel hedefimizdir. Çalışma barışının sağlandığı, kurum kültürünün benimsendiği bir ortamda şüphesiz verimlilik de artacaktır. Bu bağlamda, öğrencilerimize ve onları yetiştirecek akademisyenlerimize olan güvenimiz ve inancımız tamdır. Üniversitemiz güçlü donanıma sahip, nitelikli akademik kadrosu ve gelişime açık vizyonuyla her zaman öncü olmaya devam edecektir.

Bu keyifli röportaj için Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Kent’e teşekkür ederiz.

Haber: Batuhan Yavuz ve Mustafa Şınık 

EN ÇOK OKUNANLAR

TARİHE TANIKLIK EDEN MÜZE ‘‘ULUCANLAR CEZAEVİ MÜZESİ’’

Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi (Ulucanlar Cezaevi), 1925 ve 2006 yılları ...

HAYVAN DOSTLARIMIZDA KAN PARAZİTİ HASTALIĞI

  Her canlı dönem dönem sağlık sorunları yaşamaktadır. Bu sağlık sorunlarının ...

DÜNYA ŞAMPİYONU MÜCAHİT KULAK: “DURMAK YOK, RİNGE DEVAM”

  Dünya şampiyonluğu, spor dalında en iyi olanın taşıdığı prestij ve ...

CUMHURİYET’İN İLK KADIN MUHTARI: GÜL ESİN

Mustafa Kemal Atatürk, her zaman Türk kadınını modern toplumun simgesi ...

TOPRAĞIN BİLİMİ PEDOLOJİ

  İnsan ve diğer tüm canlıların hayatına devam edebilmesi için toprak ...

HAMAMÖNÜ EVLERİ

Türkiye’nin birçok şehrinde birbirinden güzel evler bulunmaktadır. Peki ya Ankara’nın ...

HAMUR YAĞI MUCİZESİ

Zeytinyağı mucizesini bilmeyen yoktur. Kalp ve damar sağlığı başta olmak ...

TÜRKİYE'NİN İLK MATEMATİK MÜZESİ

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Türkiye'nin ilk matematik müzesi olma özelliğine sahip ...

DOĞUNUN SAKLI CENNETİ: CİLO DAĞLARI SAT BUZUL GÖLLERİ MİLLİ PARKI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı, 3 bin 400 rakımlı Saklı Cennet ...

TOPRAKSIZ TARIM

Birçok alanda olduğu gibi tarım alanı içinde meydana gelen pek ...

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
İletişim Fakültesi / Gazetecilik Bölümü

Öğrenci Uygulama Haber Sitesi
+90 256 218 20 00