Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
İletişim Fakültesi / Gazetecilik Bölümü

Öğrenci Uygulama Haber Sitesi


Künye

Sahibi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

İletişim Fakültesi Adına

Dekan

Prof. Dr. Hatice Hale BOZKURT

 

 

Genel Yayın Yönetmeni

Doç. Dr. Ali Emre DİNGİN

 

 

Yazı İşleri Müdürleri

Doç. Dr. Eren Ekin ERCAN

Dr. Öğr. Üyesi Hicabi ARSLAN (Sorumlu)

Öğr. Gör. Aslıhan TOPAL

 

Editör

Arş. Gör. Samet AKVERAN

 

Haber Koordinatörü

Mustafa ŞINIK

 

 

Site Tasarımı

Çağrı KESEN

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
İletişim Fakültesi / Gazetecilik Bölümü

Öğrenci Uygulama Haber Sitesi
+90 256 218 20 00